232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zuchy z 14 GZ „Leśne Skrzaty” uczestniczyły w uroczystej Mszy Św. z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po zakończonej mszy pod budynkiem Kościoła Parafialnego w Ryglicach, wysłuchaliśmy oficjalnego przemówieniu Pana Burmistrza. Następnie delegacje i zuchy udały się na Plac Św. Katarzyny, gdzie złożono okolicznościowe wiązanki i znicze.