18.03.2019
Aktualności
Bądź bezpieczny

W poniedziałkowy poranek tj.18 marca naszą szkołę odwiedziła Pani policjantka starszy sierżant sztabowy Monika Mróz. W przedstawionej pogadance zwróciła uwagę na bezpieczeństwo uczniów chodzących do szkoły. Została omówiona sprawa konieczności ubierania kasku i kamizelek przez uczniów dojeżdżających do szkoły. Uczniowie z wszystkich klas oraz oddziału przedszkolnego zostali przeszkoleni aby bezpiecznie poruszać się po drogach, a na koniec spotkania otrzymali kamizelki odblaskowe, w których powinni chodzić do i ze szkoły.

Bezpieczeństwo ponad wszystko – to najważniejszy wniosek wynikający z prelekcji Pani policjantki. Jednocześnie wychowawcy zostali zobowiązani o wyegzekwowanie obowiązku noszenia kamizelek przez swoich wychowanków.