29.04.2019
Harcerstwo, Aktualności
Harcerze i żonkile

Żonkile symbolizują triumf heroizmu nad egoizmem oraz pamięć, szacunek i nadzieję. Kwiaty te wiążą się z osobą Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów .

Muzeum „POLIN” kontynuuje tę tradycję rozdając podczas każdych obchodów rocznicy powstania tysiące papierowych żonkili.

Harcerze działający przy naszej szkole, przy nie wielkim wsparciu druhny drużynowej Beaty oraz nauczycielek  historii postanowili włączyć się w akcję „Żonkil”.        

Najpierw druhowie  rozdawali wcześniej przygotowane papierowe żonkile, a następnie wszyscy razem spotkaliśmy się na auli, by posłuchać krótkiej prelekcji dotyczącej historii getta warszawskiego, losów Żydów podczas II wojny światowej oraz wybuchu powstania .

Hasło "Łączy nas pamięć" towarzysz akcji od samego początku. Podkreśla ono siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość.

Żonkile - logo