14.04.2024
Harcerstwo
IV Złaz "Szli Partyzanci"

Organizator: 10 TDW MŁODY LAS im. płk. hm. Jerzego Pertkiewicza Hufiec ZHP Tarnów im. gen. J. Bema

Komenda Złazu 
phm. Beata Wojtanowska tel. +48 608 838 535 

pwd. Małgorzata Marek  tel.+48 607 795 410

Termin: Złaz odbędzie się: 27 kwietnia 2024 r.(sobota) 
Miejsce: Bistuszowa – „Harcówka pod chmurką”
Wpisowe: 15 zł  tak jak w roku ubiegłym

Uczestnicy: gromady zuchowe, drużyny harcerskie, harcerze starsi, wędrownicy Hufca ZHP Tarnów oraz chętne patrole niezrzeszone 

Cele złazu:  
- integracja dzieci i młodzieży środowiska Hufca ZHP Tarnów przy ognisku
- uczczenie kolejnej rocznicy śmierci płk. hm. Jerzego Pertkiewicza 
- zapoznanie z historią oddziału Regina II AK,  
- kształtowanie postaw patriotycznych
- popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, poznanie fauny i flory Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki  
- kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej i szacunku do przyrody
- nabywanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, 
- stwarzanie harcerzom możliwości współzawodnictwa – pląsy i śpiewogranie przy ognisku

Miejsce rozpoczęcia Złazu: w zależności od wybranej trasy 

Zakończenie Złazu - HARCÓWKA POD CHMURKĄ w Bistuszowej o godz.12.30 – apel podsumowujący - patrole wykonują jeden pląs i jedną piosenkę  – organizator przekazuje dyplom za udział w Złazie.

Godzina rozpoczęcia: w zależności od wybranej trasy, aby dotrzeć na zakończenie złazu do HARCÓWKI POD CHMURKĄ na 12.30 – na apel podsumowujący złaz                                  

TRASY DO WYBORU 
1. Tuchów – Burzyn – Brzanka - Bistuszowa - Harcówka
2. Uniszowa – Filipówka - Brzanka – Bistuszowa - Harcówka 
3. Ryglice – Ostry Kamień - Brzanka – Bistuszowa – Harcówka
4. Bistuszowa – Uniszowa – Bistuszowa – Harcówka
5. Ryglice – Uniszowa – Bistuszowa – Harcówka
6. Lubaszowa – Brzanka - Harcówka

Program Złazu 

  • Przejście wybrana trasą 
  • Przygotowanie na trasie piosenki o Złazie SZLI PARTYZANCI na dowolnie wybraną melodię
  • Przybycie do harcówki
  • Gry i zabawy integracyjne w harcówce, pieczenie kiełbasek
  • śpiewogranie przy ognisku
  • Apel– przedstawienie piosenki przygotowanej podczas wędrówki na wybranej trasie,
  • śpiewogranie przy ognisku
  • przekazanie dyplomów za udział 
  • Zakończenie ok. 15.30

Zgłoszenia i płatności 
1. Zgłoszenia drużyny/gromady na Złaz należy dokonać do dnia 18 kwietnia 2024 r., podając numer wybranej trasy, wypełniając zał. 2 dla patrolu - drużyny /gromady 

Wpisowe na Złaz należy przekazać najpóźniej do 18 kwietnia 2024r.  na dane: 

numer konta do składki zadaniowej, nr rachunku: 60 1600 1462 1882 8543 5000 0014

Dane odbiorcy:
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Chorągiew Krakowska
HUFIEC TARNÓW
Ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków

Tytuł przelewu: DSCZ – Złaz Hufca 2024 – numer i nazwa drużyny/ gromady

2. Wpisowe dotyczy wszystkich aktywnych członków drużyny/gromady- wpisanych do ewidencji ZHP.  
3. Rezygnacja ze Złazu nie powoduje zwrotu kosztów organizacyjnych, poniesionych przez organizatorów. 
4. Drużynę – patrol uważa się za przyjętą na Złaz, gdy spełnia poniższe warunki: 
– w terminie i w sposób kompletny wypełniła elektroniczny formularz zgłoszenia, lub zgłoszenie – załącznik 2 
– w terminie dokona wpłaty wpisowego za wszystkich uczestników drużyny/ gromady w odpowiedniej wysokości, 

Tylko jeden Instruktor na patrol uczestniczy w Złazie bezpłatnie.

 

Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają: 

- piękne krajobrazy z Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki 
- śpiewogranie i pląsanie przy ognisku,
- naszywkę Złazu dla każdego uczestnika, 
- dużo atrakcji na trasie,

- dobrą zabawę w harcówce,
- ciepło płonącego ogniska i miejsce w „Harcówce pod chmurką”
- kij - na samodzielnie przyniesioną przez uczestnika kiełbaskę,
- możliwość ugotowania posiłku na ognisku w swoim kociołku (poinformować wcześniej organizatora)
- pamiątkowe dyplomy dla każdego patrolu. 

Obowiązkowy ekwipunek patrolu: 
- zgody rodziców lub opiekunów na udział w Złazie według podanego przez organizatorów zgodnie z obowiązującym oświadczeniem       (dotyczy osób niepełnoletnich), zbierane przez patrolowego  zał.1

- regulaminowe umundurowanie wraz z nakryciem głowy, wygodne obuwie 
- apteczka dla każdego patrolu, 

- jeżeli wybrana trasa będzie prowadziła przez miejsca pamięci to znicz (jeden na patrol) zapalony w miejscach potyczek partyzanckich (np. Brzanka – tablica lub Krzyż, Ryglice – pomnik pamięci, Bistuszowa- pomnik przy szkole, Tuchów – pomnik harcerski)
- kompas, mapa terenu
- woda, suchy prowiant (każdy swoje) - we własnym zakresie - kiełbaska na ognisko,
- patrole same przynoszą sobie instrumenty, „przeszkadzajki” itp.

Obowiązkowe zadanie przed- Złazowe dla wszystkich patroli: 
- każda drużyna / gromada podaje tytuł piosenki, którą zaprezentuje na harcówce,
- każdy uczestnik złazu przybywa na start Złazu i na apel kończący z samodzielnie uszytą opaską biało - czerwoną ponieważ wraz ze swoim patrolem wciela się w oddział partyzancki.

Bardzo ważne: 
Każdy partol ma obowiązek przesłać 5 radosnych zdjęć z trasy na adres beata.wojtanowska@zhp.net.pl  - do 24 godz. po zakończeniu złazu,
– uczestnicy w czasie trwania Złazu podlegają Komendzie Złazu 
– w czasie trwania Złazu wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, Prawa Zucha, regulaminu Złazu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody; 
– podczas realizacji zadań na trasie opiekun-drużynowy ma obowiązek przebywania z drużyną /gromadą; 
– za szkody wyrządzone na harcówce przez członków drużyny /gromady odpowiada jego opiekun i sprawcy szkody; 
– uczestników złazu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę złazu; 
– nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego, Prawa Zucha spowoduje usunięcie patrolu ze Złazu; 
– we wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje Komendant Złazu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Złazu bez podawania przyczyn. 

Komenda Złazu 
phm. Beata Wojtanowska – komendantka złazu – tel. +48 608 838 535 
pwd. Małgorzata Marek  tel.+48 607 795 410