15.05.2019
Przedszkole
Kim będę w przyszłości - strażak

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych to jeden z celów wychowania przedszkolnego. Każde dziecko powinno wiedzieć, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia  i gdzie można otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić.

Dzisiaj nasze przedszkolaki z wielką radością powitały w przedszkolu wyjątkowych gości. Byli nimi panowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Zaprezentowany został sprzęt, który służy strażakom w ich ciężkiej, ale pełnej pasji pracy. Dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe, nie tylko te do straży pożarnej, oraz sytuacje, kiedy powinny ich używać. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. 

Wrażenia jakie dostarczyli nam strażacy na długo pozostaną w naszej pamięci. Z całego serca dziękujemy przedstawicielom straży za przybycie i poświęcenie nam swojego cennego czasu.