21.03.2018
Osiągnięcia
„Pan od poezji”

Konkurs recytatorski twórczości Zbigniewa Herberta
„Pan od poezji”
MCDN ODN Tarnów, 21.03.2018 r.

Dnia 21 marca 2018 roku Tomasz Pawlus, uczeń klasy VI, reprezentował naszą szkołę w Konkursie recytatorskim twórczości Zbigniewa Herberta „Pan od poezji”. Jego organizatorem była Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, a adresowany był do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza obejmowała szkoły podstawowe i gimnazja, zaś drugą tworzyli uczniowie szkół ponadpodstawowych. W kategorii pierwszej, do której zaliczał się nasz uczeń, zgłoszono 34 wykonawców.Główne cele konkursu to popularyzacja twórczości poety z okazji Roku Zbigniewa Herberta, w 20. rocznicę jego śmierci, rozwijanie wrażliwości na piękno słowa poetyckiego oraz kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich. Data konkursu również nie była przypadkowa; 21 marca przypada Światowy Dzień Poezji.

Nasz uczeń zaprezentował się naprawdę interesująco i pięknie; jego interpretacja wiersza „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta wypadła donośnie i uroczyście, zyskując uznanie wielu słuchaczy. Recytator zbierał pochwały i gratulacje zarówno od swoich rówieśników, jak i od nauczycieli, ich opiekunów. Jednak, jak to niejednokrotnie w tego typu konkursach bywa, o jego wynikach zdecydowały gusty i osobiste upodobania pań jurorek, które – jak powszechnie wiadomo – są względne i subiektywne, i akurat nie wyróżniły one naszego wykonawcy. Mimo to gratulujemy Tomkowi odwagi, wrażliwości i zapału, życząc mu powodzenia w podejmowaniu kolejnych zmagań recytatorskich.