08.03.2023
Przedszkole
Praca zespołowa

Praca w grupach wpływa na dzieci niezwykle pozytywnie. Oprócz zdobywania wiedzy, przedszkolaki uczą się tolerancji, życzliwości, szacunku wobec drugiej osoby, wzmacniają między sobą więzi.

Zespołowa praca uczy współdziałania. W grupie wszystkie dzieci stanowią całość, wszyscy dążą do tego samego, wspólnego celu, nie ma tu więc mowy o rywalizacji. Ponadto podczas pracy grupowej - podobnie jak podczas gier - dzieci uczą się przestrzegać określonych reguł. A oto prace naszych przedszkolaków: