24.02.2019
Ogłoszenia
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
Fragment plakatu MEN

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8‐letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły. 

Egzamin ósmoklasisty

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty to nowość. Po raz pierwszy zostanie on przeprowadzony w kwietniu 2019 roku i podejdą do niego uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. To egzamin obowiązkowy, a za jego przeprowadzenie odpowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Egzamin będzie składał się z trzech części: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (wybranego z dwóch, których uczą się obowiązkowo w szkole podstawowej).

Poniżej zamieszczamy link, pod którym możecie obejrzeć filmy które przybliżą wam informację o organizacji egzaminów:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

Przykładowe arkusze egzaminacyjne:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

Zapoznaj się z materiałami Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020: