23.03.2019
Harcerstwo
Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej

Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki rozpoczęło się od  uroczystego apelu na płycie Rynku Głównego w Krakowie, na który przybyło prawie 3 tysiące zuchów, harcerzy, harcerek i instruktorów z całej małopolski. Następnie odbyła się gra miejska, która okazała się bardzo wymagająca pod względem naszej kondycji fizycznej, a także wiedzy ekologicznej i technik harcerskich oraz informatycznych.

W tych atrakcjach uczestniczyli i świetnie się bawili harcerze z 10TDH Młody Las. Na trasie naszej gry spotkaliśmy wielu życzliwych druhów z hufca Podhalańskiego, Andrychowskiego czy też z Bochni, którzy z sympatii do naszego już zmarłego opiekuna dh Jerzego Pertkiewicza zobowiązali się nas odwiedzić ze wspaniałą niespodzianką. Na zakończenie gry otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom i butony.