Grono pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

Pluta Dorota – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

 

Nauczyciele

Adamczyk Anna - język polski

Ablewicz Sylwia – zajęcia logopedyczne, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dziecka

Bajorek Urszula - edukacja wczesnoszkolna /wychowawca klasy II/, zajęcia rewalidacyjne

Bawołek Bożena – edukacja wczesnoszkolna /wychowawca klasy I/, świetlica szkolna

Bień Ireneusz - religia (kl. II, IV-VIII)

Borowiec Aleksander - edukacja muzyczna, muzyka, kółko muzyczne

Bąk Monika - historia, wiedza o społeczeństwie

Burza Kinga – język niemiecki

Chodań Jacek - edukacja dla bezpieczeństwa

Cieślikowska Małgorzata – Oddział Przedszkolny

Ciochoń Switłana - język angielski /wychowawca kl. V/

Iwaniec Anna - matematyka, edukacja informatyczna, informatyka /wychowawca kl. VI/

Kiermasz Katarzyna - biologia, chemia

Krupińska-Dubisz Małgorzata - fizyka

Liszka Ewelina - pomoc nauczyciela

Łępa Justyna - wychowanie przedszkolne, pomoc nauczyciela

Marek Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna /wychowawca kl. III/

Matłosz Lucyna – wychowanie fizyczne, plastyka, technika, gimnastyka korekcyjna, kółko plastyczne /wychowawca klasy IV/

Serafin Agnieszka - wychowanie przedszkolne

ks. Serafin Łukasz - religia (Punkt Przedszkolny, Oddział Przedszkolny, kl. I, III)

Soja Katarzyna - zajęcia rewalidacyjne

Stańczyk-Kukla Ewa – matematyka, doradztwo zawodowe /wychowawca kl. VIII/

Wojtanowska Beata – przyroda, geografia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne /wychowawca klasy VII/

Wójcik Renata - wychowanie przedszkolne, biblioteka szkolna