Przedszkole
O nas
Motylki

Wychowawca
Pani Małgosia

Do grupy „Motylki” uczęszczają dzieci 3-letnie. Jesteśmy energicznymi i wesołymi dziećmi. Staramy się samodzielnie jeść posiłki. Dużo czasu spędzamy na swobodnych zabawach. Lubimy grać na instrumentach, tańczyć i śpiewać. Chętnie malujemy farbami i kredkami. Często chodzimy na spacer i plac zabaw. Wyciszamy się słuchając pięknych bajek i wierszy.

Muchomorki

Wychowawcy
Pani Renata i Pani Edyta

Do „Muchomorków” uczęszczają dzieci 4 - 5-letnie. Jesteśmy żywiołowymi, wesołymi i pomysłowymi przedszkolakami. W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Lubimy śpiewać, tańczyć, rysować i malować. Chętnie budujemy i konstruujemy. Litery i cyfry nie są nam również obce. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym i spacery po najbliższej okolicy. Stanowimy zgraną grupę, która lubi wspólnie spędzać czas.

Programy zajęć

Wizja Punktu Przedszkolnego

Nasze Przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju, stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, zachęca do działania, inspiruje i motywuje do aktywności.

Każde  dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na  kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Naszym celem jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb i zadowolenie naszych wychowanków - to im chcemy zapewnić dobre, radosne i szczęśliwe dzieciństwo.

Misja Punktu Przedszkolnego

W naszym przedszkolu:

  • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jest jednakowo ważne i kochane.
  • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
  • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka, by wspierać go na każdym etapie jego życia.
  • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
  • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości.
  • Kadra pedagogiczna jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
  • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
  • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.