Przedszkole
O nas

GRUPA „MĄDRE SÓWKI”

Mądre sówki

Wychowawca
Pani Weronika

Do grupy uczęszczają dzieci 3-letnie. Maluszki poznają siebie nawzajem, panie, przedszkole i jego otoczenie. Uczymy się przede wszystkim samodzielności oraz zgodnego funkcjonowania w grupie przedszkolnej. Poprzez zabawę uczymy się nowych, interesujących rzeczy, odkrywamy otaczający świat. Kolorujemy, tańczymy, śpiewamy, gramy na instrumentach, rozwijamy naszą sprawność fizyczną. Wiele radości sprawiają nam zabawy w kąciakach tematycznych. Dziewczynki lubią zabawy w kąciku kuchennym, a chłopcy w kąciku konstrukcyjnym. Zawsze dbamy o naszą salę sprzątając zabawki. Często wychodzimy na spacery i lubimy spędzać czas na placu zabaw. Po dniu pełnym wrażeń odpoczywamy przy bajce i muzyce relaksacyjnej.

GRUPA "SPRYTNE LISKI"

Wychowawcy
Pani Renata i Pani Agnieszka

Każdego dnia odkrywamy nasze przedszkole, do którego przychodzimy z wielką radością.  Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć poznajemy litery, uczymy się wierszyków, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy. Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego nas świata, chętnie odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej lub bajek. Przedszkole to nasz drugi dom.

Programy zajęć

Wizja Punktu Przedszkolnego

Nasze Przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju, stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, zachęca do działania, inspiruje i motywuje do aktywności.

Każde  dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na  kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Naszym celem jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb i zadowolenie naszych wychowanków - to im chcemy zapewnić dobre, radosne i szczęśliwe dzieciństwo.

Misja Punktu Przedszkolnego

W naszym przedszkolu:

  • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jest jednakowo ważne i kochane.
  • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
  • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka, by wspierać go na każdym etapie jego życia.
  • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
  • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości.
  • Kadra pedagogiczna jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
  • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
  • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.