Samorząd uczniowski
Samorząd uczniowski - 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 skład Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej przedstawia się następująco:
Adam Madejski, kl.8 – przewodniczący 
Milena Hołda, kl.6 
Brajan Słota, kl.6
Katarzyna Mistur, kl.6
Lena Lachowicz, kl.5

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani Lucyna Matłosz.

Samorząd został wybrany podczas równego, tajnego i powszechnego głosowania. Najważniejszym zadaniem tej organizacji jest reprezentowanie wszystkich uczniów i dbanie o ich interesy, tj. rozwiązywanie problemów, załatwianie spraw z nauczycielami oraz z dyrektorem szkoły, organizowanie imprez okolicznościowych, dyskotek. Samorząd Uczniowski może również podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Nowo wybranemu Samorządowi życzymy owocnej pracy, wielu osiągnięć w podejmowanych działaniach, a przede wszystkim budowania dobrej relacji nauczyciel-uczeń.

Plan Samorządu Uczniowskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej na rok szkolny 2021/2022

 1. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Wybory składu Samorządu Uczniowskiego.
 3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny.
 4. Wyłonienie rady wolontariatu.
 5. Opracowanie gazetki ściennej informacyjnej  SU.
 6. Udział w akcjach ekologicznych- „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”.
 7. Audycja z okazji Dnia Chłopaka (za pomocą szkolnego radiowęzła).
 8. Dzień Edukacji Narodowej.
 9. Uroczyste ślubowanie klasy I.
 10. Dzień Patronów Szkoły.
 11. Manifestacja patriotyczna w Dąbrach.
 12. Dzień Wszystkich Świętych - sprzątanie cmentarza Wojskowego, złożenie kwiatków i zapalenie zniczy.
 13. Dzień Niepodległości.
 14. Andrzejki.
 15. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
 16. Wigilia szkolna.
 17. Apel podsumowujący pracę SU w pierwszym półroczu.
 18. Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn .
 19. Dzień irokeza i warkocza.
 20. Pierwszy dzień wiosny .
 21. Wiosenne porządki - Kontrola izb lekcyjnych.
 22. Prima Aprilis – śmieszne stroje.
 23. Dzień sportu.
 24. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
 25. Międzynarodowy Dzień Rodziny (15 maja) – karta praw i obowiązków dziecka.
 26. Dzień Dziecka – gry i zabawy na boisku szkolnym. Dzień bez zadań domowych.
 27. Wyjazd do kina - w nagrodę za całoroczną pracę uczniów.
 28. Zbiórka dla Domu Dziecka.
 29. Dzień dżinsu.
 30. Dzień koszuli w kratkę.
 31. Dzień warzyw i owoców.
 32. Tydzień kolorów.
 33. Dzień życzliwości i komplementów.
 34. Dzień niepytajki.
 35. Mam talent- szkolny konkurs.
 36. Turniej taneczny.
 37. Konkursy plastyczne.
 38. Noc filmowa w szkole.
 39. Przerwy z muzyką.
 40. Szczęśliwy numerek.
 41. Dzień pizzy.
 42. Przeprowadzenie Plebiscytu Nauczyciel i Uczeń Roku.
 43. Zakończenie roku szkolnego.
 44. Podsumowanie pracy SU w II półroczu.

 

Prace w ciągu całego roku szkolnego:

 • Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 • Współudział w uroczystościach szkolnych.

 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie możliwość zmian  w planie pracy na bieżąco po zasięgnięciu opinii całej społeczności szkolnej.

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej I półrocze roku szkolnego 2021/2022

 1. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Wybory składu Samorządu Uczniowskiego.
 3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny.
 4. Udział w akcjach ekologicznych- „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”.
 5. Audycja z okazji Dnia Chłopaka (za pomocą szkolnego radiowęzła).
 6. Dzień Edukacji Narodowej.
 7. Uroczyste ślubowanie klasy I.
 8. Dyskoteka szkolna integracyjna.
 9. Dzień Patronów Szkoły.
 10. Manifestacja patriotyczna w Dąbrach.
 11. Dzień Wszystkich Świętych - sprzątanie cmentarza Wojskowego, złożenie kwiatków i zapalenie zniczy.
 12. Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej.
 13. Zabawa Andrzejkowa.
 14. Loteria fantowa.
 15. Szkolny Mikołajkowy Turniej Skoku Wzwyż.
 16. Akcja „Razem na święta”.
 17. Wigilia szkolna – audycja za pomocą szkolnego radiowęzła.
 18. Apel podsumowujący pracę SU w pierwszym półroczu.