Dokumenty szkoły

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2018

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów

Regulaminy

Procedury

Inne dokumenty

Wymagania edukacyjne

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8