Dokumenty szkoły

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK od dnia 1 września 2020 r.

Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów

Regulaminy

Procedury

Inne dokumenty

Wymagania edukacyjne

Klasy 1-3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8