01.03.2024
Aktualności
Budowa altan rekreacyjnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja  pn. „Wzrost oferty spędzania wolnego czasu w Gminie Ryglice poprzez budowę 3 altan rekreacyjnych: w Lubczy, Bistuszowej i Joninach” mająca na celu wzrost oferty spędzania wolnego czasu  w gminie Ryglice, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z wejściem w życie przepisów "RODO" na stronie Biuletynu Urzędu Miejskiego w Ryglicach (www.ryglice.pl zakładka BIP) znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez tut. Urząd. prosimy o zapoznanie się z ich treścią: https://bip.malopolska.pl/umryglice,m,305733,ochrona-danych-osobowych.html