20.11.2022
Ogłoszenia
Cudze chwalimy swego nie znamy

Regulamin szkolnego konkursu geograficzno-przyrodniczego „Cudze chwalimy swego nie znamy”

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem najbliższego otoczenia
 • Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej i geograficznej oraz wykorzystanie w praktycznym działaniu
 • Wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań
 • Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa
 • Rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia

Organizacja konkursu

 • I etap – 1.12.2022 r. (czwartek) – indywidualny test z wiedzy przyrodniczej
 • II etap – 6.12.2022 r. (wtorek) – dogrywka i ogłoszenie wyników testu kwalifikujących do 3 etapu - z każdej klasy przechodzi 2 uczniów z najwyższymi wynikami
 • III etap – np. 8.12.2022 r. (czwartek) – wyjazd na ćwiczenia terenowe do Punktu Edukacyjnego w Joninach leśnictwa Bistuszowa (termin zależny od warunków pogodowych).

Zakres i tematyka Konkursu przyrodniczo-geograficznego „Cudze chwalimy swego nie znamy”

 1. Pytania obejmują zakres wiedzy i umiejętności przedmiotowe, kształtowane na podstawie treści ujętych w podręcznikach zatwierdzonych przez MEN z przyrody i geografii oraz wiadomości zawarte na stronie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki https://zpkwm.pl/park/park-krajobrazowy-pasma-brzanki/ i rozpoznawanie drzew https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,128543,mpid,5,uid,d4f91ee5a8883e62,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/drzewa-iglaste-i-li%C5%9Bciaste-Polski%20(1).pdf?f=drzewa-iglaste-i-li%C5%9Bciaste-Polski%20%281%29.pdf.
 2. Głównym sponsorem nagród oraz inicjatorem do przeprowadzenia Konkursu Przyrodniczo – Geograficznego „Cudze chwalimy swego nie znamy” jest sołtys wsi Uniszowa pan Andrzej Król.
 3. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas 1-8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej. Rywalizują ze sobą uczniowie poszczególnych klas 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 – pytania będą dostosowane do poziomu danej klasy i możliwości uczniów.

I etap

 1. Pytania do przeprowadzenia I etapu przygotuje nauczyciel przyrody i geografii w porozumieniu z pracownikami Nadleśnictwa Gromnik.
 2. Test zostanie przeprowadzony 1.12 we wszystkich klasach.
 3. Test będzie trwać 45 minut i składać się będzie z 20 pytań. 
 4. Każdy test oceniony zostanie punktowo, Zostaną wyłonione 2 osoby każdej klasy z najwyższą punktacją.

II etap

 1. Przy tej samej ilości punktów zostanie przeprowadzona dogrywka z umiejętności rozpoznawania drzew – 6.12
 2. Materiały do dogrywki przygotowują pracownicy Nadleśnictwa Gromnik.

III etap

 1. Finaliści wyjeżdżają na ćwiczenia terenowe do Punktu Edukacyjnego w Joninach leśnictwa Bistuszowa (termin zależny od warunków pogodowych) – 8.12
 2. Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostaną przez edukatorów leśnych Nadleśnictwa Gromnik.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu poprzez zadania dotyczące m.in. odgadywania odgłosów i tropów zwierząt oraz rozpoznawania gatunków drzew

Uroczyste zakończenie Konkursu przyrodniczo-geograficznego „Cudze chwalimy swego nie znamy” przy ognisku i wręczenie nagród zakupionych z funduszu sołectwa Uniszowa przez pana sołtysa Andrzeja Króla.

Przejazd do Jonin sponsorowany przez organ prowadzący naszą szkołę Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian.

Za organizację konkursu odpowiedzialny nauczyciel przyrody i geografii w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II w Bistuszowej mgr Beata Wojtanowska.

Cudze chwalimy swego nie znamy