15.09.2018
Harcerstwo
Musztra

Harcerze tworzą na wszystkich uroczystościach szkolnych i patriotycznych asystę przy sztandarze. Aby jak najlepiej wywiązać się z tego zadania zostało przeprowadzone szkolenie z musztry przez przedstawicieli Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, którzy przybyli na naszą zbiórkę w dniu 15 września 2018r. Pan Prezes Stowarzyszenia Paweł Makotyn udzielał osobiście wskazówek harcerzom.