25.09.2019
Ogłoszenia
Wybory nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Dnia 25 września 2019 roku odbyły się w naszej szkole wybory nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

W demokratycznym, równym i tajnym głosowaniu, uczniowie z klas I – VIII, większością wszystkich ważnych oddanych głosów, powołali na tę funkcję panie: Lucynę Matłosz i Annę Iwaniec. Nauczycielki zdobyły największą liczbę głosów uczniowskich: odpowiednio 20 i 19. Po wcześniejszym ustaleniu zdecydowały, że wspólnie zajmą się prowadzeniem inicjatyw szkolnych, tak więc w bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski działał będzie pod czujnym okiem dwóch pań opiekunek. W głosowaniu wzięło udział 76 uczniów, wszystkie oddane głosy były ważne.

Gratulujemy nowym Paniom Opiekunkom zwycięstwa w wyborach i życzymy siły oraz kreatywności w całorocznej pracy z uczniami.

Dotychczasowa opiekunka SU, pani Anna Piątek, składa serdeczne podziękowanie uczniom: Natalii Banach, Adamowi Madejskiemu, Dagmarze i Tomaszowi Pawlusom, którzy w sposób aktywny, twórczy i interesujący włączyli się w działalność SU w minionym roku szkolnym.