Baza lokalowa

Klasy I - III

Od momentu przejęcia szkoły przez Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian, priorytetem organu prowadzącego, dyrekcji, nauczycieli i rodziców stała się nowoczesna baza lokalowa i dydaktyczna. Mając na uwadze efekty kształcenia i wychowania wspólnie stworzono nowoczesny i przyjazny obiekt edukacyjny. Dzięki staraniom pracowników Stowarzyszenia w szkole było realizowanych wiele ciekawych i interesujących projektów unijnych dzięki czemu wyposażono szkołę w atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
W naszej szkole pracujemy obecnie w 8 pracowniach przedmiotowych, w tym w 6 z nich znajdują się tablice multimedialne i nowoczesny sprzęt komputerowy. Oddział przedszkolny ma do dyspozycji 20 tabletów i e-bima.
Na pierwszym piętrze znajdują się sale edukacji wczesnoszkolnej oraz klasa 0. Każda z nich posiada komplet ergonomicznych stolików i krzeseł przystosowanych do wzrostu uczniów, oraz regały, w których uczniowie przechowują część swoich podręczników i przyborów szkolnych. Klasy wyposażone są w nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne. Wystrój pomieszczeń jest bogaty i estetyczny. Sale te urządzone są specjalnie dla potrzeb nauczania zintegrowanego, posiadają kąciki relaksacji i zabawy.

Klasy IV - VIII

Na drugim piętrze znajdują się 4 sale lekcyjne klas IV – VIII w tym jedna z nich to sala informatyczna. Są one  bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia zajęć lekcyjnych z przedmiotów: przyrodniczych, humanistycznych, matematycznych oraz artystycznych. W dwóch z nich znajdują się tablice interaktywne. Sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne takie jak: globusy, mikroskopy, teleskop, mapy geograficzne i historyczne, kolekcje minerałów i skamieniałości, gry dydaktyczne, plakaty, plansze edukacyjne. 

Szkoła posiada nowoczesna pracownię komputerową. Uczniowie pracują na 11 stanowiskach komputerowych z dostępem do bezprzewodowego Internetu. Na wyposażeniu pracowni komputerowej znajdują się rzutniki multimedialne pozwalające na prezentację projekcje prac uczniowskich oraz korzystanie z programów komputerowych, które w atrakcyjny sposób pozwalają nauczycielom przekazywać wiedzę uczniom. Dodatkowo dla oddziału przedszkolnego przeznaczonych jest do użytku 20 tabletów.

W szkole funkcjonuje świetlica, która obejmuje swoją opieką uczniów z klas 0-VIII, których rodzice pracują dłużej oraz wszystkich uczniów dojeżdżających. Uczniowie przebywający w świetlicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy, mają do wykorzystania bogaty zasób gier planszowych, mat do tańczenia, tablicę interaktywną, przybory plastyczne i techniczne. Szkoła posiada miejsce w który pracuje logopeda szkolny. Uczniowie mogą liczyć na pomoc a rodzice na rzetelną i fachową poradę. Organizowane są zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej, podczas których wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt. Szkoła posiada boisko z placem zabaw dla dzieci. Uczniowie mają dostęp do boiska wiejskiego.

Aula szkolna jest duża i przestronna. Wyposażona w sprzęt audiowizualny w postaci tablicy interaktywnej i profesjonalnego nagłośnienia. W niej odbywają się wszystkie ważne uroczystości. Jest też miejscem kultywowania tradycji państwowych i szkolnych. Stanowi również swego rodzaju galerie sztuki gdyż wykorzystywania jest do prezentacji prac uczniów i promowania talentów i umiejętności dzieci.

Obiekt szkolny jest częściowo przygotowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze nie ma barier architektonicznych, wykonano ułatwienia w postaci poręczy i podjazdów oraz łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.