Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.

Ferie zimowe: 17-30 stycznia 2022 r.

Przerwy świąteczne:
- zimowa: 23-31 grudnia 2021 r.
- wiosenna: 14-19 kwietnia 2022 r.

Termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
- 24 maja 2022 - język polski
- 25 maja 2022 - matematyka
- 26 maja 2022 - język angielski

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (do 8 dni):
- 15 października 2021 r.
- 12 listopada 2021 r.
- 7 stycznia 2022 r.
- 2 maja 2022 r.
- 24 maja 2022 r.
- 25 maja 2022 r.
- 26 maja 2022 r.
- 17 czerwca 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie:
25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.