Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe z matematyki – 7.20-8.00, wtorek
Zajęcia dodatkowe z języka polskiego – 7.20-8.00, poniedziałek
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – 12.40-13.25, poniedziałek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 12.40-13.25, czwartek
SKS – 12.30-13.30, czwartek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy III – 8.00-8.45, piątek
Zajęcia rozwijające dla klasy III – 11.45-12.30, środa
Zajęcia rozwijające dla klasy II/zajęcia wyrównawcze dla klasy II – 12.40-13.25, piątek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze/zajęcia rozwijające z biologii/chemii – 13.30-14.15, czwartek
Kółko biblioteczne – 11.45-12.30, wtorek
Kółko historyczne – 13.30-14.15, środa
Kółko recytatorskie dla klas I-III – wg potrzeb
Kółko teatralne dla klas IV-VIII – wg potrzeb