Hymn szkoły

(na melodię „Przybyli ułani pod okienko”)

I. „Regina” to oddział bohaterski;
W nim każdy partyzant miał cel wielki,
By Polska w niewoli już nie tkwiła,
By wolność w Ojczyźnie zagościła.

II. Wróg jednak zarzucił sidła swoje,
W niebiańskie musieli pójść pokoje.
Swe życie oddali dla Ojczyzny,
Tęsknoty i rany, krew i blizny.

III. Bóg, honor, Ojczyzna zwyciężyły,
Bo wiernie do śmierci Im służyli.
Dla młodych są dzisiaj pięknym wzorem,
Jak kształcić charakter, silną wolę.

IV. Niech młodzież nauką Polsce służy,
Pamięcią zapłaci ten dług duży,
By w kraju pomyślność rozkwitała,
Poległych zdobiła cześć i chwała.

 

Posłuchaj hymnu w wykonaniu uczniów